Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

SzIR-2

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (termin składania wniosków upłynął)

Informacje uzupełniające:

  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.
  • Termin na złożenie sprawozdania czątkowego mija 28 lutego 2022 r.

Kontakt:

pob.air@pw.edu.pl

Wykaz czasopism TOP10 wg bazy Scopus

Pobierz plik (xlsx, 473,34 kB)

Wzór sprawozdania cząstkowe i końcowego - II edycja

Pobierz plik (docx, 174,03 kB)

Uchwała 3/2022 - konkurs SzIR-2 zmiana regulaminu

Pobierz plik (pdf, 184,17 kB)