Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

BEYOND POB – zgłoś się do nowego konkursu

Do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59 można składać wnioski w konkursie BEYOND POB. Tematyka grantów powinna dotyczyć obszarów badawczych ujętych w aktualnym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59 można składać wnioski w konkursie BEYOND POB.

Maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł. Przed wypełnieniem wniosku, warto pamiętać, że wnioskodawcą/kierownikiem zgłoszonego projektu nie może być kierownik projektu, który uzyskał finasowanie w I edycji z któregokolwiek konkursów Centrów Badawczych POB lub złożył wniosek w II edycji konkursów Centrów Badawczych POB.

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online

Kontakt:

biuro.idub@pw.edu.pl