Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

BEYOND POB: zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Fot. KFF Focus

Fot. KFF Focus

96 wniosków wpłynęło na konkurs BEYOND POB. Obecnie trwa proces oceny projektów.

Wnioski na projekty badawcze wpłynęły z 17 wydziałów i CEZAMAT-u. Najwięcej wniosków zgłosili naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (14 wniosków) oraz z Wydziału Chemicznego (11 wniosków). 

Liczba złożonych wniosków z podziałem na wydziały (w tym CEZAMAT):

 • CEZAMAT -1
 • Wydział Architektury – 1
 • Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii – 2
 • Wydział Chemiczny – 11
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – 8
 • Wydział Elektryczny -3
 • Wydział Fizyki – 2
 • Wydział Geodezji i Kartografii – 8
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – 14
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 2
 • Wydział Inżynierii Materiałowej – 5
 • Wydział Inżynierii Produkcji – 8
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – 3
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – 8
 • Wydział Mechatroniki – 8
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – 4
 • Wydział Transportu – 7
 • Wydział Zarządzania – 1
Wykres przedstawiający dane z konkursu BEYOND POB.