Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu BEYOND POB I

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB do finansowania skierowano 21 projektów.

Fot. KFF "Focus"

Fot. KFF "Focus"

Tematyka zgłaszanych do konkursu projektów musiała wykraczać poza zdefiniowane w projekcie IDUB priorytetowe obszary badawcze i dotyczyć obszarów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie BEYOND POB to 60 punktów.