Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rady naukowe

POB Technologie fotoniczne

Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński - przewodniczący (Wydział Fizyki PW),
 • prof. dr hab. Ryszard Buczyński (Wydział Fizyki UW),
 • prof. dr hab. inż. Artur Dybko (Wydział Chemiczny PW),
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (Wydział Fizyki PW),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (Wydział Fizyki PW),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki PW),
 • prof. dr hab. inż. Michał Malinowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

sekretarz naukowy: dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni (Wydział Fizyki)

Kontakt
pob.photonics@pw.edu.pl

 

POB Sztuczna inteligencja i robotyka

Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński - przewodniczący (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)
 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)
 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW)
 • dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. uczelni (Wydział Transportu PW)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein (Wydział Mechatroniki PW)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski (Wydział Elektryczny PW)
 • dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki PW)
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW)
 • dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk (dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Sieci Łukasiewicz)

sekretarz naukowy: mgr inż. Sylwia Piskorska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

Kontakt
pob.air@pw.edu.pl

 

POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych

Skład Rady Naukowej

 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni - przewodniczący (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • dr inż. Andrzej Bartosiewicz (Zakłady Automatyki KOMBUD),
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW),
 • dr hab. inż. Tomasz Gambin (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny PW),
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny (Wydział Mechatroniki PW),
 • dr hab. inż. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW),
 • dr hab. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii PW),
 • dr inż. Julian Sienkiewicz (Wydział Fizyki PW).

sekretarz naukowy: mgr Katarzyna Kamińska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

Kontakt
pob.cyberds@pw.edu.pl

 

POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna

Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - przewodniczący (Wydział Chemiczny PW),
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (CEZAMAT),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz (Wydział Elektryczny PW),
 • dr inż. Marcel Młyńczak (Wydział Mechatroniki PW),
 • dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny PW),
 • prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski (Wydział Mechatroniki PW),
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW),
 • dr hab. inż. Piotr Tulik, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki PW).

sekretarz naukowy: mgr inż. Ewa Szczygieł (Wydział Chemiczny PW)

Kontakt
pob.bib@pw.edu.pl

 

POB Technologie materiałowe

Skład Rady Naukowej 

 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz - przewodniczący (Wydział Inżynierii Materiałowej PW),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki PW),
 • dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Janczak-Rusch (EMPA - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology),
 • dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni (Wydział Chemiczny PW),
 • dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji PW)
 • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej PW),
 • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW),
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (Wydział Fizyki PW)

sekretarz naukowy: mgr inż. Paulina Nakonieczna-Dąbrowska (Wydział Inżynierii Materialowej PW)

Kontakt
pob.materials@pw.edu.pl

 

POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu

Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel - przewodniczący (Wydział Fizyki PW)
 • dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. uczelni - wiceprzewodniczący (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • dr hab. inż. Łukasz Ciupiński (Wydział Inżynierii Materiałowej PW),
 • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki PW),
 • dr hab. inż. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni (Wydział Fizyki PW),
 • dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych),
 • dr inż. Marcin Luckner (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW),
 • dr inż. Michał Nowicki (Wydział Mechatroniki PW)

sekretarz naukowy: dr inż. Zbigniew Wawrzyniak (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW)

Kontakt
pob.hep@pw.edu.pl

 

POB Konwersja i magazynowanie energii

Skład Rady Naukowej

 • dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni - przewodniczący (Wydział Elektryczny PW),
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW),
 • prof. dr hab. inż. Marek Marcinek (Wydział Chemiczny PW),
 • dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW)
 • dr hab. inż. Leszek Niedzicki (Wydział Chemiczny PW),
 • dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW),
 • dr inż. Szymon Piasecki (Apator SA),
 • dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni (Wydział Fizyki PW),
 • dr hab. inż. Paweł Zabierowski (Wydział Fizyki PW),
 • dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni, Wydział Elektryczny PW

sekretarz naukowy: dr inż. Sebastian Styński (Wydział Elektryczny PW)

Kontakt
pob.energy@pw.edu.pl