Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

ENERGYTECH-2

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

  • Wyślij wniosek i kosztorys w formularzu online (termin składania wniosków upłynął)

Informacje uzupełniające:

  • Podział  środków między jednostkami PW nie jest obligatoryjny. Można realizować projekt międzywydziałowy/międzyinstytutowy bez podziału kosztów. Nie ma możliwości podziału kosztów z jednostkami spoza PW.
  • Rada Naukowa POB „Konwersja i Magazynowanie Energii” ustala termin składania sprawozdań cząstkowych z realizacji grantów ENERGYTECH-2 na 14.02.2022 r.

Kontakt:

pob.energy@pw.edu.pl

Wykaz czasopism TOP10 wg bazy Scopus

Pobierz plik (xlsx, 473,34 kB)

Wzór sprawozdania cząstkowe i końcowego - II edycja

Pobierz plik (docx, 174,03 kB)