Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Program Akcelerator PW

Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Działanie jest realizowane za pośrednictwem:

Rezultatem docelowym podejmowanych inicjatyw jest zdefiniowanie ekosystemu innowacyjnych firm (z udziałem kapitałowym spółki celowej PW), prowadzących działalność biznesową i badawczo-rozwojową w priorytetowych obszarach badawczych uczelni.