Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Studenci

Studia id

Data publikacji: 10.05.2022

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi.

Studia id to elitarne indywidualne studia dla najlepszych kandydatów i studentów. Studia id skierowane są dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych aplikujących na wybrane kierunki dostępne w ofercie uczelnianej. W ramach studiów PW oferuje studentom indywidualizację drogi kształcenia pod okiem wybitnych nauczycieli akademickich – Tutorów. W trakcie procesu kształcenia przewidziane są innowacyjne formy zajęć, wspomagające przyszłych absolwentów w najlepszym dopasowaniu do przyszłych wyzwań zawodowych. 

Program grantów dla Kół Naukowych

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające trzech młodych naukowców.

Celem programu jest wsparcie działalności kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Program dofinansowania inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych PW

Data publikacji: 06.04.2023

Zdjęcie przedstawia studentów.

Celem programu jest finansowe wsparcie organizacji konferencji, szkół letnich, hackathonów, sesji warsztatowych, krajowych i międzynarodowych konkursów i zawodów konstrukcyjnych. 

Program preinkubacji

Data publikacji: 09.02.2022

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach: gotowość rynkowa, zespołowa i formalna.

Program Akcelerator PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.