Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-2 (Junior i Senior)

W zakończonym konkursie na granty badawcze CyberiADa-2 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Cyberbezpieczeństwo i analiza danych do finansowania skierowano 11 wniosków: 7 projektów w konkursie Junior i 4 w konkursie Senior.

Znamy wyniki konkursu na granty badawcze CyberiADa-2 (Junior i Senior)

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie CyberiADa-2 Junior to 139 punktów, a w CyberiADa-2 Senior - 112 punktów.

Lista laureatów konkursu na granty CyberiADa-2 Junior

Lista laureatów konkursu na granty CyberiADa-2 Senior