Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-2 (Impulse i Power)

W zakończonym konkursie na granty badawcze ENERGYTECH-2 do finansowania skierowano 18 wniosków: 7 projektów w konkursie Impulse i 11 w konkursie Power.

Fot. KFF Focus