Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze BIOTECHMED-2 (Start i Advanced)

W zakończonym konkursie na granty badawcze BIOTECHMED-2 do finansowania skierowano 19 wniosków: 7 projektów w konkursie Start i 12 w konkursie Advanced.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie BIOTECHMED-2 to 85 punktów (średnia z dwóch ocen).

Lista laureatów konkursu na granty BIOTECHMED-2: Start
Lista laureatów konkursu na granty BIOTECHMED-2: Advanced (aktualizacja)