Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Informacja o terminie publikacji wyników konkursu ENERGYTECH-2

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii informuje, że wyniki konkursu ENERGYTECH-2 zostaną opublikowane do 15 stycznia 2021 r.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Jednocześnie nie ulega zmianie maksymalny termin realizacji projektów, tj. 31.12.2022 r.