Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze Technologie-Materiałowe-2 (Start i Advanced)

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze Technologie-Materiałowe-2 Rada POB Technologie Materiałowe do finansowania skierowała 24 projekty: 9 projektów w konkursie Start i 15 w konkursie Advanced.

Wyniki konkursu na granty badawcze Technologie-Materiałowe -2 (Start i Advanced)

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie Technologie-Materiałowe-2 to 155 pkt.

Lista laureatów konkursu na granty Technologie-Materiałowe-2: Start
Lista laureatów konkursu na granty Technologie-Materiałowe-2: Advanced