Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Informacja o wynikach konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW zamierzających złożyć wnioski w konkursach ERC wystartował w grudnia 2020 r. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe (grant w wysokości 25.000 zł oraz nagrody za aktywność naukową za przejście do II etapu oceny i za otrzymanie grantu) oraz wsparcie merytoryczne.

ERC

W pierwszym konkursie wpłynęły 4 wnioski, ale komisja konkursowa nie wyłoniła laureata.