Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Naukowcy z PW pracują nad zwiększeniem produkcji biogazu

Data publikacji: 30.05.2022

Zdjęcie przedstawia oczyszczalnie ścieków, fot. Pixabay

Choć poszukiwania rozwiązań pozwalających na intensyfikację procesu fermentacji metanowej trwają już od wielu lat, do tej pory nie udało się wyznaczyć metody, która każdorazowo pozytywnie wpływałaby na wzrost produkcji biogazu. Nie wiadomo też czemu tak się dzieje. Wśród osób, które postanowiły to wyjaśnić są również naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Jednoczesny pomiar oddechu, pracy serca i aktywności

Data publikacji: 27.05.2022

Dr inż. Marcel Młyńczak

Na Wydziale Mechatroniki PW powstał Pneumonitor, który pozwala monitorować częstość i głębokość oddechu oraz powiązać je ze zmiennością rytmu serca czy aktywnością osoby badanej. To pierwsze tego typu „mobilne” rozwiązanie przeznaczone do długotrwałej obserwacji.

Nowa edycja konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 26.05.2022

Zdjęcie przedstawia rozmawiającą kobietę i mężczyznę.

Maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r.

Ruszyła II edycja konkursu wspierającego rozwój nowoczesnych metod kształcenia

Data publikacji: 24.05.2022

Plakat informacyjny

Do 20 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków.

Sztuczna inteligencja pomoże w projektowaniu domów

Data publikacji: 24.05.2022

Grafy i ich rekonstrukcje

Politechniczni naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które umożliwiałoby dla już wykonanej części pewnego projektu (np. budowlanego) w sposób automatyczny generować komplementarną inną część projektu (np. instalacje). Swój projekt realizują w ramach grantu SzIR-2.

Prace nad algorytmami do napędów z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym

Data publikacji: 23.05.2022

Silnik reluktancyjny synchroniczny

Intensywny rozwój elektromobilności, w tym głównie bateryjnych pojazdów elektrycznych, motywuje naukowców, w tym z Politechniki Warszawskiej, do prowadzenia badań w zakresie zastosowania synchronicznych silników reluktancyjnych jako napędów w pojazdach elektrycznych.

Granty wewnętrzne ERC IV

Data publikacji: 18.05.2022

Logo ERC

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023. Granty będę finansowane ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Seminarium online: wyniki badania satysfakcji ze współpracy

Data publikacji: 18.05.2022

Zdjęcie przedstawia rozmawiających mężczyzn.

Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w seminarium, na którym zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji „Badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi – pracownicy administracji Politechniki Warszawskiej”.

Polsko-hiszpańskie badania nad bateriami litowo-jonowymi

Data publikacji: 18.05.2022

Dr inż. Konrad Kwatek (w środku) z zespołem naukowców z ICM

W ramach programu Mobility PW dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki PW wyjechał prowadzić badania w Instytucie Materiałoznawstwa w Madrycie. Wyniki jego badań mogą w przyszłości zaowocować zastosowaniem w bateriach litowo-jonowych nowego stałego elektrolitu.

MedTech-Athon – inżynierowie dla medycyny

Data publikacji: 17.05.2022

Logo

Pod koniec maja zespoły złożone z doktorantów zmierzą się z zadaniem stworzenia koncepcji praktycznego rozwiązania i demonstratora z obszaru inżynierii biomedycznej.

I Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy

Data publikacji: 13.05.2022

Plakat wydarzenia

Już 20 maja 2022 roku w Auli Gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędą się, po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowe Fotoniczne Targi Pracy, które wpisują się w obchody Międzynarodowego Dnia Światła. Na targach obecna będzie delegacja klastra optycznego z Berlina-Brandenburgii.

Podążanie za trendami, czyli utworzenie nowych zajęć w ramach grantu dydaktycznego

Data publikacji: 10.05.2022

Zdjęcie przedstawia studentów w bibliotece.

W ramach grantu dydaktycznego uruchomiono interdyscyplinarne, międzywydziałowe i międzyuczelniane laboratorium w ramach nowo utworzonej na PW specjalności Technologie Konwersji i Akumulacji Energii.

Podwyższenie czułości, selektywności i wiarygodności wyników analiz biochemicznych

Data publikacji: 09.05.2022

Prof. Śmietana wraz z zespołem, zdjęcie CZIiTT PW

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW opracowują nową metodę pomiarową, pozwalającą na uzyskanie wysokoczułych, selektywnych i jednocześnie uniwersalnych rozwiązań czujnikowych i bioczujnikowych. Swoje prace prowadzą w ramach grantu badawczego FOTECH-1.

IDUB wyróżnia najlepszych kandydatów do Szkół Doktorskich

Data publikacji: 05.05.2022

Wspólne zdjęcie uczestników spotkanie.

Prorektor Mariusz Malinowski i prof. Małgorzata Lewandowska spotkali się z najlepszymi kandydatami w rekrutacji do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022 r. 

Nowa edycja konkursu Open Science

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawia dłonie piszące na klawiaturze.

Nabór zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły do czasu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Nowe konkursy wspierające wydawanie monografii i publikowanie artykułów typu przeglądowego

Data publikacji: 28.04.2022

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę pracującego na laptopie.

Nabór wniosków rozpoczyna się 4 maja 2022 r.

Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 26.04.2022

Logo podcastu

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Naukowcy z PW prowadzą badania nową metodą lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne.

PW wspiera poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie

Data publikacji: 26.04.2022

Zdjęcie flagi Ukrainy, fot. pixabay

Ruszył nabór wniosków do programu wspierającego obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić terytorium swojego kraju z powodu wojny oraz obywateli polskich, którzy zatrudnieni byli w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej i musieli powrócić do kraju.

Aerożele krzemoorganiczne w biotechnologii roślin i inżynierii bioprocesowej

Data publikacji: 25.04.2022

Platforma do immobilizacji korzeni transgenicznych wykorzystująca aerożel krzemoorganiczny o różnej morfologii (strukturze i średnicy porów) oraz zmodyfikowanych właściwościach powierzchniowych.

W ramach grantu badawczego BIOTECHMED-2 grupa współpracujących naukowców z Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje nad opracowaniem platformy intensyfikującej procesy biotechnologiczne w hodowlanej w warunkach in vitro biomasie roślinnej.

Nowa terapia nowotworów mózgu i eliminacja skutków ubocznych chemio i radioterapii

Data publikacji: 25.04.2022

Ilustracja przedstawiająca terapię opartą na nośnikach emulsyjnych z chemoterapeutykiem i cząsteczkami wyciszającymi geny odpowiedzialne za naprawy DNA nowotworu.

Glejak wielopostaciowy jest jedną z najbardziej inwazyjnych form pierwotnego nowotworu mózgu, a średni czas przeżycia chorego od rozpoznania choroby wynosi około 12 miesięcy. Zespół złożony z naukowców z Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego pracuje nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć efektywność chemioterapii i polepszyć komfort życia chorego.

CyberSummer@WUT-2 (aktualizacja)

Data publikacji: 22.04.2022

Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Do 22 maja 31 maja 2022 roku studenci II stopnia kierunków związanych z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych mogą składać wnioski o grant badawczy w drugiej edycji konkursu CyberSummer@WUT.

Sztuczna inteligencja pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa w przemyśle

Data publikacji: 20.04.2022

Rysunek przedstawia graf procesu stanowiącego model jakościowy diagnozowanego procesu.

Naukowcy z Wydziału Mechatroniki PW opracowali metody wnioskowania odpornego dla diagnostycznych systemów doradczych, przeznaczonych głównie dla procesów przemysłowych dużej skali.

Pionierskie badania nad biogazami

Data publikacji: 14.04.2022

Rura detonacyjna wykorzystana w badaniach.

Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej opracowuje metodę modelowania wielkości komórki detonacyjnej mieszaniny biogazów z tlenem przy pomocy uczenia maszynowego. Wyniki ich prac stanowią novum w obszarze badań nad detonacją.

Zapowiedź drugiej edycji konkursu na granty dydaktyczne

Data publikacji: 13.04.2022

Już wkrótce zostanie ogłoszony kolejny konkurs na granty dydaktyczne, finansowane z programu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej. 

Wyniki konkursu na zagraniczne usługi edukacyjne podnoszące kompetencje dydaktyczne

Data publikacji: 08.04.2022

Grafika dot. konkursu

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 10 wniosków.