Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Aktualności

Dezynfekowane ścieki oczyszczone – alternatywne źródło wody?

Data publikacji: 05.04.2022

Ścieki oczyszczone dezynfekowane poprzez dozowanie kwasu nadoctowego, fot. Aleksandra Tarnowska

W czasach występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak chociażby susza, badania ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami słodkiej wody są szczególnie istotne. Rozwiązaniem problemu ze zmniejszającymi się zasobami wody może okazać się dezynfekcja ścieków oczyszczonych, pod warunkiem, że będą one bezpieczne dla środowiska i ludzi. Czy tak jest, sprawdzają politechniczni naukowcy.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu DEMO-Center

Data publikacji: 31.03.2022

Zdjęcie przedstawia mikroskop.

Do 29 kwietnia 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie fotoniczne.

Szkolenia w zakresie nowych technologii w zarządzaniu dokumentami

Data publikacji: 31.03.2022

Zdjęcie przedstawia dłoń na klawiaturze.

Aktualizacja: Limit miejsc na szkolenia w kwietniu został wyczerpany. Z powodu dużego zainteresowania uruchamiamy szkolenia w dodatkowych terminach w maju i czerwcu.

Sprawna Uczelnia: Rola dziekanatów w realizacji strategii uczelni na przykładzie Uczelnianego Forum Dziekanatów PW

Data publikacji: 30.03.2022

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym zostanie przedstawiona rola dziekanatów w zarządzaniu strategicznym uczelnią.

Sprawna Uczelnia: Strategia rozwoju - czym jest i dlaczego warto ją wdrażać w organizacji?

Data publikacji: 28.03.2022

Edward Stanoch

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Edwardem Stanochem, specjalistą ds. zarządzania strategicznego.

Automatyczna selekcja cech w lokalizacji wewnątrzbudynkowej

Data publikacji: 28.03.2022

Osobna selekcja punktów w bocznych korytarzach i Małej Auli Gmachu Głównego PW. Przy zastosowaniu tego podejścia można podać przybliżoną odległość lokalizowanego przedmiotu z błędem wynoszącym mniej niż 5 metrów.

Naukowcy z PW pracują nad ulepszeniem usług lokalizacji wewnątrzbudynkowej. Rozwiązanie jest coraz szerzej stosowane m.in. w opiece nad osobami z demencją, czy w nawigacji automatycznych robotów.

Utworzenie Lokalnych Oddziałów Projektowych

Data publikacji: 21.03.2022

Zdjęcie przedstawia osoby podpisujące porozumienie.

Pilotażowe komórki LOP, będące elementem stworzonego Systemu Obsługi Projektów, zostały formalnie utworzone na mocy porozumień podpisanych 17 marca 2022 roku. 

Seminarium online: CB POB Technologie Materiałowe

Data publikacji: 21.03.2022

Bioaktywne nanomaterialy o strukturze 2D krysztalu

Zapraszamy do udziału w II Seminarium POB Technologie Materiałowe, na którym grantobiorcy konkursu Technologie Materiałowe-2 opowiedzą o dotychczasowych rezultatach swoich badań. Seminarium odbędzie się 28 marca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-16:30 na platformie MS Teams.

Uatrakcyjnienie oferty programowej w ramach grantu dydaktycznego

Data publikacji: 21.03.2022

Obraz z mikroskopu konfokalnego wykonane przez studentów, przedstawiające morfologię komórek L929.

Jednym z projektów, który otrzymał finansowanie w konkursie na granty dydaktyczne był ten zgłoszony przez prof. Wojciecha Święszkowskiego pn. „Nowa jakość kształcenia w obszarze inżynierii tkankowej”. Grant umożliwił modyfikację i przeprowadzenie przedmiotu obieralnego „Tissue engineering” na specjalności anglojęzycznej „Biomaterials” na studiach drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

Sondaż #powiedzPW – czego oczekujesz od Kampusu PW?

Data publikacji: 17.03.2022

Właśnie wystartował sondaż #powiedzPW, którego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności PW w zakresie korzystania z Kampusu Centralnego PW, w tym w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych funkcji, jakie może spełniać, np. dla społeczności lokalnej. Wyniki badania pozwolą zaprojektować przestrzenie PW tak, by były funkcjonalne i wszyscy czuli się w nich dobrze.

Wyhoduj sobie trzecie zęby - nowy odcinek podcastu

Data publikacji: 17.03.2022

Logo podcastu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr hab. inż. Agnieszką Gadomską-Gajadhur z Wydziału Chemicznego PW.

Druga edycja badania satysfakcji ze współpracy pracowników PW

Data publikacji: 16.03.2022

Plakat przedstawiający informacje dot. przeprowadzanego badania.

Poziom satysfakcji ze współpracy pracowników PW w obszarze naukowo-badawczym w 2020 r. wyniósł 64,7%. Aktualnie trwa druga edycja „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego pracownicy PW ponownie proszeni są o ocenę różnych aspektów współpracy na PW. Zgromadzone dane pozwolą ocenić efekty wprowadzanych zmian na PW. Ankietę można wypełnić do 3 kwietnia br.

Wystartowała I edycja konkursu LAB-TECH of Excellence

Data publikacji: 15.03.2022

Zdjęcie przedstawiające trzech mężczyzn.

Aktualizacja: Wnioski konkursowe można składać do 30 kwietnia br.

Ruszyła I edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Data publikacji: 09.03.2022

Grafika przedstawiająca m.in. znak drogowy.

Do 28 marca 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który wspiera rozwój nowoczesnych metod kształcenia.

Nowe spojrzenie na rolę drożdży probiotycznych w leczeniu

Data publikacji: 08.03.2022

Zdjęcie przedstawia komórki jelitowe inkubowane z pęcherzykami drożdży probiotycznych.

Specjalistki z Wydziału Chemicznego PW i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT badają, czy można przeprogramować drożdże probiotyczne, tak aby ich pęcherzyki zewnątrzkomórkowe mogły stać się dojelitowym nośnikiem środków leczniczych.

Wyniki konkursu POSTDOC PW II

Data publikacji: 01.03.2022

Zdjęcie przedstawiające dłoń pisząca na klawiaturze.

W rozstrzygniętej drugiej edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 11 projektów.

Wyniki konkursu Visiting Researcher

Data publikacji: 24.02.2022

Bioaktywne nanomateriały o strukturze 2D kryształu, źródło: wim.pw.edu.pl

W rozstrzygniętym konkursie finansowanie uzyskał jeden projekt.

Program preinkubacji - trwa nabór

Data publikacji: 23.02.2022

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Trwa nabór do programu preinkubacji. Zainteresowane osoby mają czas na przesłanie zgłoszenia do 2 lutego br.

Sprawny dziekanat — konferencja

Data publikacji: 23.02.2022

Logo Forum Dziekanatów

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów organizują konferencję poświęconą pracy nowoczesnego dziekanatu. 

Seminarium online: CB POB Konwersja i magazynowanie energii

Data publikacji: 22.02.2022

fot. KFF Focus

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym grantobiorcy konkursu Energytech-2 POB Konwersja i Magazynowanie Energii opowiedzą o rezultatach swoich badań. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2022 r. (środa) w godz. 8:50 – 16:00 na platformie MS Teams.  

Seminarium online: CB POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna

Data publikacji: 17.02.2022

fot. KFF Focus

Zapraszamy do udziału w seminarium, podczas którego kierownicy projektów naukowych w konkursie BIOTECHMED-2 zaprezentują wyniki swoich badań.

Uczelniane seminarium online: Naukowcy PW kontra COVID-19

Data publikacji: 16.02.2022

fot. KFF Focus

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym grantobiorcy konkursu IDUB against COVID-19 opowiedzą o rezultatach swoich badań. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 16:30 na platformie MS Teams.

Precyzyjniejsza metoda obserwacji mikroświata

Data publikacji: 15.02.2022

Po lewej: komórka widoczna pod mikroskopem bazującym na absorbcji światła. Po prawej: komórka widoczna pod mikroskopem fazowym.

Optyczne metody pomiarowe są szeroko wykorzystywane m.in. w badaniach obiektów technicznych w skali makro, czy do podglądania mikroświata biologicznego. Szczególnie intersującą grupą są techniki generujące obraz prążkowy. Naukowcy z PW w ramach grantu POB Technologie fotoniczne podjęli się zadania „wyczyszczenia” tego typu obrazu, aby móc w jeszcze bardziej precyzyjny sposób obserwować i badać otaczający nas mikroświat.

Monografia pod redakcją naszych naukowców

Data publikacji: 31.01.2022

Ilustracja przedstawia okładkę książki.

Nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała się monografia „Sensory chemiczne i biosensory” pod redakcją trzech profesorów związanych z IDUB PW: prof. Zbigniewa Brzózki, prof. Elżbiety Malinowskiej i prof. Wojciecha Wróblewskiego

Uczelniane seminarium online: POB Sztuczna inteligencja i robotyka - SzIR-1 i SzIR-2

Data publikacji: 28.01.2022

Zdjęcie przedstawiające roboty.

Zapraszamy do udziału w trzydniowym seminarium online, organizowanym przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztucznej Inteligencji i Robotyki. Podczas spotkań laureaci konkursów na granty badawcze SzIR-1 i SzIR-2 zaprezentują swoje projekty.