Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-2

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie na granty badawcze FOTECH-2 zostało skierowanych 9 projektów. Konkurs zorganizowany został w ramach POB Technologie fotoniczne.

FOTECH-2 to już drugi konkurs, zorganizowany w ramach POB Technologie fotoniczne. Jego celem było wyłonienie wniosków, których tematyka dotyczyła badań z zakresu optyki, optoelektroniki, fotoniki, inżynierii fotonicznej lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności CB POB FOTECH.

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie FOTECH-2 to 84 punkty.

Lista laureatów konkursu na granty FOTECH-2