Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Poznaliśmy wyniki konkursu na granty badawcze SzIR-2

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze SzIR-2 do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Sztuczna inteligencja i robotyka skierowała 10 projektów.

Poznaliśmy wyniki konkursu na granty badawcze SzIR-2

Punktowy próg odcięcia dla wniosków, które nie uzyskały finansowania w konkursie SzIR-2 to 63 punkty.

Lista laureatów konkursu na granty SzIR-2