Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki pierwszego konkursu na granty Technologie Materiałowe-1

W konkursie Technologie Materiałowe-1 naukowcy złożyli ponad 60 wniosków. Do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie materiałowe skierowała 25 projektów.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Technologie Materiałowe-1 to jeden z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach wsparcia doskonałości naukowej PW i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym transformację Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej znacznie większy niż obecnie wkład w światową naukę.

Pełna lista laureatów konkursu na granty Technologie Materiałowe-1