Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Wyniki pierwszego konkursu na granty CyberiADa-1

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze CyberADa-1 do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych skierowała 11 projektów.

fot. pixabay

fot. pixabay

Tematyka projektów zgłaszanych do konkursu CyberiADa-1 dotyczyła badań z zakresu cyberbezpieczeństwa, bądź analizy danych.

Prace POB_CyberDS skoncentrowane są na wytworzeniu synergii pomiędzy podobszarami, w szczególności pomiędzy cyberbezpieczeństwem, a BSDS oraz AML.

Pełna lista laureatów konkursu na granty CyberiADa-1