Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Decyzje Kierownika Zespołu zarządzającego projektu IDUB

Decyzja nr 4/2023 kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 171,09 kB)

Decyzja nr 3/2023 kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB z 1 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej i scenariusza jej wdrożenia, realizującego zadania w ramach działania D28 "Prowadzenie programu Uczelnia Badawcza".

Pobierz plik (pdf, 1,28 MB)

Decyzja nr 2/2023 kierownika zespołu zarządzającego projektu Inicjatywa Doskonałości -Uczelnia Badawcza z 26 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowywania i wdrożenia Katalogu Zasobów PW w Bazie Wiedzy realizującego zadania w ramach działania D12. "Rozbudowa Bazy Wiedzy w kierunku upowszechniania działalności naukowej Politechniki Warszawskiej"

Pobierz plik (pdf, 228,33 kB)

Decyzja nr 1/2023 kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Pobierz plik (pdf, 146,88 kB)

Decyzja nr 2/2022 kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu konkursu „IDUB against COVID-19” na granty badawcze w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych PW

Pobierz plik (pdf, 180,55 kB)

Decyzja nr 1/2022 kierownika Zespołu zarządzającego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 160,38 kB)

Decyzja nr 3/2021 z 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 163,64 kB)

Decyzja nr 2/2021 ws. zmiany regulaminu konkursu IDUB against COVID-19

Pobierz plik (pdf, 181,98 kB)

Decyzja nr 1/2021 ws. powołania zespołu zarządzania procesowego realizującego zadania w ramach działania D31

Pobierz plik (pdf, 268,16 kB)

Decyzja nr 2/2020 powołania zespołu zarządzania procesowego realizującego zadania w ramach działania D31 (straciła moc)

Pobierz plik (pdf, 218,81 kB)

Decyzja nr 1/2020 ws. powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w konkursie IDUB against COVID-19

Pobierz plik (pdf, 89,49 kB)