Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 58/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 30 września 2022 r. w sprawie utworzenia i uruchomienia studiów id oraz wprowadzenia Regulaminu studiów id

Pobierz plik (pdf, 93,68 kB)

Załącznik do zarządzenia nr 58/2022 Rektora PW z 30 września 2022 r.

Pobierz plik (pdf, 202,37 kB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów id

Pobierz plik (pdf, 273,43 kB)

Zarządzenie nr 25/2020 z 21/04/2020 w sprawie utworzenia w administracji centralnej PW jednostki organizacyjnej - Biuro Projektu IDUB

Pobierz plik (pdf, 682,74 kB)