Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Decyzje Rektora

Decyzja nr 65 /2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniająca decyzję nr 147/2022 Rektora PW w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w ramach programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 69,77 kB)

Decyzja nr 63/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji szkół letnich i zimowych w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 134,30 kB)

Decyzja nr 59/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty rektorskie w roku 2024 dla kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 220,08 kB)

Załącznik do decyzji nr 54/2024 Rektora PW

Pobierz plik (pdf, 405,94 kB)

Decyzja nr 54/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu „STRATEG PW” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 86,23 kB)

Załącznik do decyzji nr 53/2024 Rektora PW

Pobierz plik (pdf, 406,25 kB)

Decyzja nr 53/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu „STRATEG PW” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 86,20 kB)

Decyzja nr 45 /2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 marca 2024 r. zmieniająca decyzję nr 171/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu Best Paper w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 129,12 kB)

Decyzja nr 44/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia programu wsparcia doktorantów Szkoły Doktorskiej PW realizujących doktoraty „cotutelle” w ramach współpracy z zagranicznymi podmiotami szkolnictwa wyższego w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 264,66 kB)

Decyzja nr 36/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniająca decyzję nr 333/2023 Rektora PW w sprawie powołania pierwszej grupy mentorów w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 66,91 kB)

Decyzja nr 35/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniająca decyzję nr 110/2022 Rektora PW w sprawie ogłoszenia konkursu wspierającego przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Pobierz plik (pdf, 69,91 kB)

Decyzja nr 26 /2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniająca decyzję nr 65/2022 Rektora PW w sprawie uruchomienia konkursu na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia i ogłoszenia I edycji konkursu

Pobierz plik (pdf, 67,29 kB)

Decyzja nr 25 /2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniająca decyzję nr 69/2022 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 409,79 kB)

Decyzja nr 16/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania sekretarza Klubu Mentorów

Pobierz plik (pdf, 81,71 kB)

Decyzja nr 15/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania pierwszego zarządu Klubu Mentorów

Pobierz plik (pdf, 63,51 kB)

Decyzja nr 10 /2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 85,81 kB)

Załącznik do decyzji nr 10/2024 Rektora PW

Pobierz plik (pdf, 309,17 kB)

Decyzja nr 347/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca decyzję nr 333/2023 Rektora PW w sprawie powołania pierwszej grupy mentorów w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 64,74 kB)

Decyzja nr 346/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca decyzję nr 65/2022 Rektora PW w sprawie uruchomienia konkursu na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia i ogłoszenia I edycji konkursu

Pobierz plik (pdf, 66,80 kB)

Decyzja nr 345/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca decyzję nr 131/2021 Rektora PW w sprawie ogłoszenia konkursu na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 88,92 kB)

Decyzja nr 340/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia programu „visiting lecturers” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 190,58 kB)

Decyzja nr 339 /2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia programu „visiting professors” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 190,96 kB)

Decyzja nr 333 /2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania pierwszej grupy mentorów w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 75,98 kB)

Decyzja nr 330/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniająca decyzję nr 327/2020 Rektora PW w sprawie powołania Rad Naukowych Centrów Badawczych funkcjonujących w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 67,92 kB)

Decyzja nr 326/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z 30 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję nr 248/2023 Rektora PW w sprawie ogłoszenia programu wspierającego kierowników projektów europejskich koordynowanych przez Politechnikę Warszawską i kierowników projektów ERC realizowanych w PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 68,71 kB)