Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Decyzje Rektora

Decyzja nr 165/2022 Rektora PW z 21/06/2022 w sprawie zmiany decyzji nr 70/2022 Rektora PW zmieniającej decyzję nr 189/2020 w sprawie uruchomienia Programu Stypendium Plus na PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 69,68 kB)

Decyzja nr 147/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w ramach programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 93,80 kB)

Decyzja nr 137/2022 Rektora PW z 25/05/2022 w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją

Pobierz plik (pdf, 119,29 kB)

Decyzja nr 133/2022 Rektora PW z 25/05/2022 zmieniająca decyzję nr 102/2021 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu grantów dydaktycznych w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 377,06 kB)

Decyzja nr 111/2022 Rektora PW z 28/04/2022 zmieniająca decyzję nr 161/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu Open Science w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 88,75 kB)

Decyzja nr 110/2022 Rektora PW z 26/04/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu wspierającego przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Pobierz plik (pdf, 274,92 kB)

Decyzja nr 109/2022 Rektora PW z 26/04/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu wspierającego przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych

Pobierz plik (pdf, 284,57 kB)

Decyzja nr 108/2022 Rektora PW z 25/04/2022 zmieniająca decyzję nr 201/2021 Rektora PW w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council ERC)

Pobierz plik (pdf, 156,17 kB)

Decyzja nr 106/2022 Rektora PW z 25/04/2022 w sprawie ogłoszenia programu pn. „Wsparcie dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 310,59 kB)

Decyzja nr 98/2022 Rektora PW z 19/04/2022 zmieniająca decyzję 69/2022 w sprawie uruchomienia programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 223,54 kB)

Decyzja nr 92 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 11 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję nr 327/2020 Rektora PW w sprawie powołania Rad Naukowych Centrów Badawczych funkcjonujących w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 66,93 kB)

Decyzja nr 70 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję nr 189/2020 w sprawie uruchomienia Programu Stypendium Plus na PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 102,78 kB)

Decyzja nr 69 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 14 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 414,49 kB)

Decyzja nr 68 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 14 marca 2022 r. zmieniająca decyzję nr 168/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia Programu Start PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 65,96 kB)

Decyzja nr 65 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 8 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia konkursu na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia i ogłoszenia I edycji konkursu

Pobierz plik (pdf, 69,66 kB)

Decyzja nr 64 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z 8 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. publikacji w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Pobierz plik (pdf, 89,89 kB)

Decyzja nr 20/2022 Rektora PW z 28/01/2022 w sprawie uruchomienia programu „Akcelerator PW”- etap preinkubacji oraz ogłoszenia w ramach tego programu I edycji aktywności pn. „Gotowość biznesowa”

Pobierz plik (pdf, 199,63 kB)

Decyzja nr 348/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z 15 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję nr 175/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji transformatorowych TR1 i TR2 oraz rozdzielni głównej R1-0 w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75 wraz z budową przyłącza kablowego NN zasilającego rozdzielnię główną R11-3 w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3”

Pobierz plik (pdf, 64,18 kB)

Decyzja nr 341 /2021 Rektora PW z 10 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję nr 327/2020 Rektora PW w sprawie powołania Rad Naukowych Centrów Badawczych funkcjonujących w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych w Politechnice Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 67,93 kB)

Decyzja nr 325/2021 Rektora PW z 24/11/2021 zmieniająca decyzję nr 97/2021 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu POSTDOC PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 86,01 kB)

Decyzja nr 323/2021 Rektora PW z 23/11/2021 w sprawie powołania Komitetu wewnętrznego ds. międzynarodowej ochrony wynalazków

Pobierz plik (pdf, 91,56 kB)

Decyzja nr 230/2021 Rektora PW z 21/09/2021 w sprawie ogłoszenia II konkursu na projekty badawcze BEYOND POB w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Pobierz plik (pdf, 386,68 kB)

Decyzja nr 217/2021 Rektora PW z 1/09/2021 w sprawie uruchomienia programu Mobility PW oraz ogłoszenia I konkursu w ramach tego programu

Pobierz plik (pdf, 94,79 kB)

Załącznik do decyzji nr 217/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 691,31 kB)

Decyzja nr 201/2021 Rektora PW z 3/08/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Pobierz plik (pdf, 261,29 kB)