Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Decyzja nr 341 /2021 Rektora PW z 10 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję nr 327/2020 Rektora PW w sprawie powołania Rad Naukowych Centrów Badawc...

Pobierz plik (pdf, 67,93 kB)